Om våre bilder»

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her:

BussBilder

 

Trafikkskilt -

Sør-Afrika:

 

Her er trafikkskiltene som gjelder for buss i Sør-Afrika. Snakk om skiltjungel! Hele 66 stykker av dem i tillegg til de to forskjellige trafikklyssignalene som de har i landet.

 

Busstopp.

I det runde feltet øverst blir logoen til det busselskapet

som trafikkerer holdeplassen plassert.

Busstopp for minibuss.

I det runde feltet øverst blir logoen til det busselskapet

som trafikkerer holdeplassen plassert.

Bussterminal.

Hentepunkt.

Innfartsparkering med bussterminal.

Minibusslinje.

Til bussterminal.

Til minibusslinje.

Busser til venstre.

Minibusser til høyre.

Offentlig transport.

Til turistbusser.

Til turistbusser.

Reservert buss.

Reservert minibuss.

Reservert midibuss.

Reservert turbuss.

Reservert buss og minibuss.

Reservert buss og midibuss.

Reservert buss, midibuss

og minibuss.

Reservert buss og trikk.

Reservert buss, trikk

og minibuss.

Parkering for buss.

Parkering for minibuss.

Parkering for midibuss.

Parkering for buss og minibuss.

Parkering for buss

og midibuss.

Parkering for buss,

midibuss og minibuss.

Parkering for turbuss.

Kollektivfelt for buss.

Kollektivfelt for buss starter.

Kollektivfelt for buss

og minibuss.

Kollektivfelt for buss

og minibuss starter.

Kollektivfelt for

buss og midibuss.

Kollektivfelt for buss

og midibuss starter.

Kollektivfelt for buss,

midibuss og minibuss.

Kollektivfelt for buss, midibuss

og minibuss starter.

Kollektivfelt for

buss og trikk.

Kollektivfelt for buss

og trikk starter.

Kollektivfelt for buss,

trikk og minibuss.

Kollektivfelt for buss, trikk

og minibuss starter.

Kollektivfelt for buss

i høyre fil.

Kollektvifelt for buss og

minibuss i høyre fil.

Kollektivfelt for buss og

trikk i høyre fil.

Kollektivfelt for buss, trikk

og minibuss i høyre fil.

Kollektivfelt for andre

kjøretøy som er godkjent

for offentlig transport.

Kollektivfelt for andre kjøretøy som er godkjent for offentlig transport i høyre fil.

Påbudt kjørefelt

for minibuss.

Påbudt kjørefelt for midibuss.

Påbudt kjørefelt for buss.

Påbudt kjørefelt for turbuss.

Påbudt kjørefelt for buss

og minibuss.

Påbudt kjørefelt for buss

og midibuss.

Påbudt kjørefelt for buss, midibuss og minibuss.

Påbudt kjørefelt for

buss og trikk.

Påbudt kjørefelt for buss,

trikk og minibuss.

Forbudt for minibuss.

Forbudt for midibuss.

Forbudt for buss.

Forbudt for turbuss.

Underskilt.

- Gjelder for buss.

Underskilt.

- Gjelder for minibuss.

Underskilt.

- Gjelder for midibuss.

Underskilt.

- Gjelder for turbuss.

Underskilt.

- Gjelder for kjøretøy

med mange passasjerer.

Underskilt til fareskilt.

- Fotgjengere forflytter seg mellom transportmidler.

Lyssignal.

- Gjelder for buss.

Lyssignal.

- Gjelder for buss

og andre kjøretøyer.

 

 

 

BussPage er:»

 

En hobbyside med buss som tema.

Busspage.net © 2009 Jan Vidar Stenhaug - Hof, Norway