Nettstedet er sist oppdatert den

21. oktober 2018

BussPage.net © 2018

Jan Vidar Stenhaug - Sundbyfoss, Norway

Meny -

Videoer fra Vestfold -

Skoleruter som kjøres på oppdrag for VKT:

Besøk også vår YouTube kanal.

Her er det flere videoer fra skolebussruter som kjøres på oppdrag for VKT. Noen av disse skolerutene er også å finne i VKT sine rutehefter med eget rutenummer - og det finner dere i teksten under videoen hva de numrene er.

 

Flere av skolerutene har fått nytt nummer og / eller ny avgangstid. Så langt vi har oversikt over det, finnes den informasjonen også i teksten under videoen. God tur rundt med BussPage i Vestfold.

 

20 videoer på nettsiden.

www.busspage.net

 

En hobbyside med

buss som tema

 

A hobby website, dedicated to buses

 

Om våre bilder:

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her: BussBilder

Skolerute 1509:

07.45: Svinevoll - Revetal ungdomsskole

1509: Svinevoll - Revetal ungdomsskole.

Skolerute 1509 kjøres fra Svinevoll kl. 07.45 til Revetal ungdomsskole. Turen starter på Svinevoll og langs Fv 35 til Barkost. Derfra kjører den ned til Holtung, rundt Fon og deretter opp til Kirkevoll. Ned til Svinevoll igjen og så til Revetal ungdomsskole.

Vi var med på turen den 22. september 2016.

 

Skolerute 1510:

07.45: Andebu - Re VGS

1510: Andebu - Re VGS, Bergsåsen.

Skolerute 1510 kjøres fra Andebu kl. 0705 til Re VGS, Bergåsen. Fra Andebu sentrum går turen ned til Gravdal og derfra opp til Heimdal. Så krysser den over til Revetal og Re VGS.

Vi var med på turen den 22. september 2016.

 

Skolerute 1523:

14.35: Røråstoppen skole - Høyjord kirke

1523: Røråstoppen skole - Høyjord kirke.

Skolerute 1523 går fra Røråstoppen skole kl. 1435 til Høyjord kirke. Ruten har en lang og kronglete vei fram - for den går først til Linnestad og over til Ramnes skole, for så å fortsette til Høyjord. Derfra videre til Vivestad og så snur den på Lønnskollen og tilbake til Vivestad igjen og deretter gjennom Bjørndalen til Høyjord.

Vi var med den 22. september 2016.

 

Skolerute 1569 - Rute 124:

07.44: Lønnskollen - Andebu

1569: Lønnskollen - Andebu.

Skolerute 1569 kjører fra Lønnskollen kl. 0744 til Andebu via både Bjørndalen og Skjelland. Den har med elever både til Høyjord skole og Andebu skole.

Vi var med den 26. september 2016.

 

Rute 43: - (Tidligere nr.: Skolereute 1758)

07.40: Eidsfoss - Hof

1758: Eidsfoss - Hof.

Skolerute 1758 startet i Eidsfoss kl. 07.40 og går mot Vassbotn langs Bergsveien og til Rød. Derfra fortsetter den Herstadveien til Fv 319 ved Herstad og så bort til Fv 35 og innom Hof skole før den avsluttes i Hof sentrum. Den sto også i VKTs rutehefte under rute 43.

Vi var med 27. mai 2014.

Senere har den blitt erstattet med Rute 43.

 

Rute 44: - (Tidligere nr. Skolerute 1759)

07.45: Mossåsen - Hof skole

1759: Mossåsen - Hof skole.

Skolerute 1759 går fra Mossåsen kl. 07.45 til Hof skole. Turen går ned til Kleppan over til Gran og videre til Lønnskollen der den snur. Deretter går den tilbake til Gran og videre til Dokka via Grenneslinna. Derfra går det til Hof via Haslestadlinna og Hofveien til Hof skole. Turen sto i VKTs rutehefte under Rute 44.

Vi var med UniBuss på denne turen den 24. februar 2014.

Etter sommeren 2014 ble den erstattet med Rute 44.

 

Rute 43: - (Tidligere nr.: Skolerute 1767)

12.42: Hof - Eidsfoss - Hof

1767: Hof - Eidsfoss - Thorud - Eidsfoss - Hof.

Skolerute 1767 startet i Hof sentrum kl. 1242 og går innom Hof skole på vei til Thorud ovenfor Eidsfoss. Den gikk også i rute tilbake til Hof. Den sto i VKTs rutehefte som Rute 43.

Vi var med den 14. mars 2014.

Etter sommeren 2014 ble den erstattet med Rute 43.

 

Rute 44: - (Tidligere nr.: Skolerute 1768)

14.20: Hof skole - Hof

1768: Hof skole - Mossåsen - Lønnskollen - Hof.

Skolerute 1768 gikk fra Hof skole kl. 14.20 til Mossåsen via Sundbyfoss. På Mossåsen snudde den og gikk ned til Kleppan og videre over til Gran og deretter til Lønnskollen. Der snudde den igjen og gikk tilbake til Dokka via Grenneslinna før den kjørte ned Haslestadlinna til Hof. Den sto i VKTs rutehefte som rute 44.

Vi var med den 14. mars 2014.

Etter sommeren 2014 ble skoleruten erstattet med Rute 44 fra Hof skole kl. 1420 og Rute 44 fra Mossåsen kl. 1440.

 

Rute 44: - (Tidligere nr.: Skolerute 1770)

16.10: Hof - Hvittingfoss

1770: Hof - Hvittingfoss.

Skolerute 1770 var i VKTs rutehefte under Rute 44 fra Hof kl. 16.10 opp Haslestadlinna til Fv 32 der den gikk videre til Hvittingfoss kl. 16.22.

Vi var med UniBuss på denne turen den 27. mai 2014.

Denne skoleruten ble erstattet med en ny rute med nytt nummer og avgangstid etter sommeren 2014.

 

Rute 44: - (Tidligere nr.: Skolerute 1771)

15.20: Hof - Hvittingfoss - Hof

1771: Hof - Hvittingfoss - Hof.

Skolerute 1771 gikk fra Hof kl. 15.20 opp Haslestadlinna til Hvittingfoss der den snur og tilbake til Kleppen og over til Gran og opp til Haslestadlinna via Grenneslinna og ned til Hof igjen. Den sto også i VKTs rutehefte som Rute 44.

Vi var med den 5. mai 2014.

Etter sommeren 2014 ble skoleruten erstattet med Rute 44 fra Hof kl. 15.20 og fra Hvittingfoss kl. 15.35.

 

Skolerute 1903:

07.40: Hengsrød - Røråstoppen skole

1903: Hengsrød - Røråstoppen skole.

Skolerute 1903 starter ved Hengsrød kl. 0740 og går til Røråstoppen skole. Men den går på kryss og tvers rundt i Re kommune. Fra Hengsrød går det til Sørby, så mot Meskumski til Hauan. Så til Grette og Åsenden og tilbake til Meskumski. Deretter til Aven og til Sørby videre til Kirkevoll skole. Så avsluttes turen ved å kjøre til Revetal ungdomsskole via Skinnane og Fossan.

Vi var med på turen den 19. september 2016.

 

Skolerute 1904: - (Tidligere nr.: Skolerute 1749)

12.40: Botne skole - Kronlia

1904: Botne skole - Kronlia.

Skolerute 1749 går fra Botne skole kl. 12.40 via Bringakerveien til Hillestad. Den går den til Kronlia og bort til Strand snuplass og snur. Så tilbake til Kronlia og ned Fv 35 til Barkost. Tar deretter av til Gjøgri og tilbake til Kronlia kl. 13.18.

Vi var med UniBuss på turen den 23. august 2013.

Etter sommeren 2014 ble rutenummeret byttet til 1904.

 

Skolerute 1927: - (Tidligere nr.: Skolerute 1772)

14.10: Gjøklep ungdomsskole - Eplerød

1927: Gjøklep ungdomsskole - Eplerød.

Skolerute 1772 starter ved Gjøklep ungdomsskole kl. 14.10 og følger Hvittingfossveien direkte til Sletten. Der snur den og kjører tilbake til Botne skole. Derfra kjører den tilbake til Sletten og videre til Hillestad og over Odderudveien til Eplerød.

Vi var med den 11. april 2014.

Etter sommeren 2014 fikk den nytt skolerutenummer: 1927.

 

Skolerute 1929: - (Tidligere nr.: Skolerute 1774)

07.25: Kronlia - Gjøklep ungdomsskole

1929: Kronlia - Gjøklep ungdomsskole.

Skolerute 1774 går fra Kronlia kl 07.25 ned Fv 35 til Barkost. Der tar den av inn mot Gjøgri og fortsetter tilbake til Kronlia, hvor den kjører opp til Strand snuplass. Den snur der, ned til Kronlia og opp til Hillestad og til Botne skole via Bringakerveien. Fra Botne går den videre til Gjøklep ungdomsskole og Holmestrand videregående skole via Fossfeltet.

Vi var med på turen den 4. mars 2014.

Etter sommeren 2014 fikk den rutenummer 1929.

 

Skolerute 1946: - (Tidligere nr.: Skolerute 1791)

14.40: Re videregående - Holmestrand

1946: Re videregående - Holmestrand.

Skolerute 1791 gikk fra Re videregående kl. 14.40 og innom Revetal ungdomsskole. Derfra videre opp til Svinevoll der den tok av til Kirkevoll. Fra Kirkevoll gikk turen bortover Gjelstadveien til Strange. Fra Strange fulgte den Holtungveien til Ryk, og derfra opp Løvalddalen til Gullhaug. Fra Gullhaug gikk turen innom Fossfeltet og bort til Kleiverud før den gikk rundt Ramberg og opp til Borgenveien og ned til Holmestrand jernbanestasjon via Hvittingfossveien.

Vi er med på turen den 10. april 2014.

Etter sommeren 2014 fikk den ny avgangstid kl. 14.45 og ble til Skolerute 1946.

 

Skolerute 1947: - (Tidligere nr.: Skolerute 1792)

13.25: Botne skole - Eplerød

1947: Botne skole - Eplerød.

Skolerute 1792 går fra Botne skole kl. 13.25 til Hillestad via Hvittingfossveien og til Eplerød kl. 13.50.

Vi var med UniBuss på turen den 29. oktober 2013.

Etter sommeren 2014 ble rutenummeret byttet til 1947.

 

Skolerute 1950: - (Tidligere nr.: Skolerute 1795)

14.20: Hof skole - Kronlia

1950: Hof skole - Kronlia.

Skolerute 1795 startet ved Hof skole kl. 14.20 og går via Hof og Haslestadlinna til Dokka. Derfra følger den Fv 32 til Sundbyfoss før den fortsetter til Kronlia.

Vi var med UniBuss den 29. oktober 2013.

Etter sommeren 2014 endret den nr. til 1950.

 

Skolerute 1953: - (Tidligere nr.: Skolerute 1798)

13.25: Botne skole - Gjøklep ungdomsskole

1953: Botne skole - Gjøklep ungdomsskole.

Skolerute 1798 starter ved Botne skole på Gullhaug i Holmestrand kl. 13.25. Den kjører ned Gurannveien og videre gjennom Løvalddalen til Ryk. Der følger den Fv. 314 til Kornto, og kjører opp Korsgårdsveien til Bekk, for så å følge Kirkeveien til Gjøklep ungdomsskole og Holmestrand VGS.

Vi var med Unibuss den 7. januar 2014.

Etter sommeren 2014 endret den nummer til 1953.

 

1953: Botne skole - Gjøklep ungdomsskole.

Vi har enda en runde med Skolerute 1798 på film. Det er sammen traseen som den ovenfor, men denne gangen ble det ekstra trangt i Løvalddalen.

Vi er med UniBuss den 11. april 2014.

Etter sommeren 2014 endret den nummer til 1953.

 

Skolerute 1961: - (Tidligere nr.: Skolerute 1761)

08.10: Sundbyfoss Bru - Hof skole

1961: Sundbyfoss bru - Hof skole.

Skolerute 1761 går fra Hof kl. 08.10 langs Fv 35 til Sundbyfoss. Der tar den av på Fv. 32 til Dokka og så ned Haslestadlinna til Hof skole kl. 08.25.

Vi reiste med UniBuss den 27. mai 2014 på denne turen.

Skoleruten byttet rutenummer til 1961 etter sommeren 2014.