106-xx Dato Reg.nr.: Int.nr.: Produsent Type buss År Land Spesialbusser - Helseekspresser i Norge
106-18-001 090418 NF 18149 232 Volvo B 12 M 9700 2005 Helse Nettbuss Sør - Helse Sør-Øst
106-18-002 080412 NF 18149 232 Volvo B 12 M 9700 2005 Helse Nettbuss Sør - Helse Sør-Øst
106-18-003 090418 NF 18149 232 Volvo B 12 M 9700 2005 Helse Nettbuss Sør - Helse Sør-Øst
106-18-004 090418 NF 18149 232 Volvo B 12 M 9700 2005 Helse Nettbuss Sør - Helse Sør-Øst