01-02 Dato Reg.nr.: Int.nr.: Produsent Type buss År Land EuroPark
01-02-001 100921 - - Mercedes-Benz - - Norge Akershus