01-04-B Dato Reg.nr.: Int.nr.: Produsent Type buss År Land SAS Flybussen
01-04-B-001 100921 LJ 33943 43 Scania Irizar 2009 Norge Akershus
01-04-B-002 071110 - - Scania Irizar   Norge Akershus
01-04-B-003 100921 LJ 33943 43 Scania Irizar 2009 Norge Akershus