01-06 Dato Reg.nr.: Int.nr.: Produsent Type buss År Land Landaus Busstrafikk
01-06-001 090710 CV 48288 - Neoplan Starliner 2006 Norge Akershus