01-12 Dato Reg.nr.: Int.nr.: Produsent Type buss År Land UniBuss
01-12-001 080210 - - - - - Norge Akershus