03-01 Dato Reg.nr.: Int.nr.: Produsent Type buss År Land Hermon Reiser
03-01-001 080718 KF 51060 - Setra S 416 HDH 2007 Norge Buskerud
03-01-002 080718 KH 15981 - Setra S 417 HDH / 3 2002 Norge Buskerud