07-08 Dato Reg.nr.: Int.nr.: Produsent Type buss År Land Ukjent busselskap
07-08-001 090715 UA 28704 - Iveco Magelys 2009 Norge Møre og Romsdal - Geiranger