08-05 Dato Reg.nr.: Int.nr.: Produsent Type buss År Land Sende Busstrafikk
08-05-001 080902 XK 12743 - Scania Century Irizar 2005 Norge Nord-Trøndelag
08-05-002 080902 XK 12743 - Scania Century Irizar 2005 Norge Nord-Trøndelag