08-09 Dato Reg.nr.: Int.nr.: Produsent Type buss År Land Lenes Bussreiser
08-09-001 080903 DL 58388 - VDL Bova Futura 2007 Norge Nord-Trøndelag
08-09-002 080903 DL 32016 - VDL Bova Magic 2006 Norge Nord-Trøndelag