13-02-B Dato Reg.nr.: Int.nr.: Produsent Type buss År Land Fjord 1 Sogn Billag - Lærdal
13-02-B-001 090711 - - - - - Norge Sogn og Fjordane - P-skilt
13-02-B-002 090711 - - - - - Norge Sogn og Fjordane - Gammel logo
13-02-B-003 090711 - - - - - Norge Sogn og Fjordane - Lærdal garasje
13-02-B-004 090711 - - - - - Norge Sogn og Fjordane - Lærdal garasje
13-02-B-005 090711 - - - - - Norge Sogn og Fjordane - Lærdal garasje
13-02-B-006 090711 - - - - - Norge Sogn og Fjordane - Lærdal garasje
13-02-B-007 090711 - - - - - Norge Sogn og Fjordane - Lærdal garasje
13-02-B-008 090711 UC 21791 554 Volvo B 12 M 2004 Norge Sogn og Fjordane - Kombinertbuss
13-02-B-009 090711 UC 23224 546 Volvo Horisont 2006 Norge Sogn og Fjordane
13-02-B-010 090711 UA 19716 485 Volvo B 10 M 1997 Norge Sogn og Fjordane - NOR-WAY
13-02-B-011 090711 UA 25129 535 Scania Contrast 2005 Norge Sogn og Fjordane
13-02-B-012 090711 UC 20985 516 Volvo B 12 M 2002 Norge Sogn og Fjordane - NOR-WAY
13-02-B-013 090711 KH 12740 570 Volvo B 7 RLE 2001 Norge Sogn og Fjordane
13-02-B-014 090711 KH 12740 570 Volvo B 7 RLE 2001 Norge Sogn og Fjordane - Samme som 13-02-B-013
13-02-B-015 090711 UC 20423 508 Scania Classic Carrus 2000 Norge Sogn og Fjordane
13-02-B-016 090711 UC 20455 509 Scania K 124 EB 2000 Norge Sogn og Fjordane
13-02-B-017 090710 JR 17633 Scania K 92 CL 30 1988 Norge Sogn og Fjordane
13-02-B-018 090711 - - - Tilhenger - Norge Sogn og Fjordane