Oslo


Kollektivtrafikken i Oslo blir administrert av Ruter AS, som også har ansvaret for kollektivtrafikken i Akershus.
www.busspage.net


En hobbyside med

buss som tema


A hobby website, dedicated to buses


Om våre bilder:

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her: BussBilder

InterBuss:


InterBuss i Oslo, som senere ble overtatt av Sporveisbussene.


LavprisEkspressen:


Her er busser fra LavprisEkspressen som vi har møtt.


Nettbuss:

Norgesbuss:


Norgesbuss.


NOR-WAY Bussekspress:


Her er busser fra NOR-WAY som vi har møtt i Oslo.


SAS Flybussen:


Busser fra SAS Flybussen som vi har møtt i Oslo.


Torp-Ekspressen:


Busser fra Torp-Ekspressen som vi har møtt i Oslo.


Ukjent busselskap:


Disse bussene har vi møtt i Oslo, men vi vet ikke hvilket selskap som eier dem.


Unibuss:


Busser fra UniBuss som vi har møtt i Oslo.


Busser fra andre firmaer:


Her er busser fra Oslo fra firmaer som ikke driver med kollektivtransport.