Vestfold

Det er Seksjon Kollektiv og Mobilitet VTFK som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Vestfold og Telemark fylke. De bruker anbud aktivt, og det har vært flere forskjellige selskaper som har driftet rutenettet for dem i fylket.


 

I Vestfold har det vært mange forskjellige selskaper i trafikk. For å nevne noen: Rutebilene Farmand, Øybuss, Norgesbuss Vestfold, Nettbuss Vestfold, Nettbuss Viken, Schöyens Bilcentraler, Concordia, Linjebuss, UniBuss, TIMEkspressen, Ludvig Paulsen og Helge Nilsens Bilruter, Tide, Paulsen Buss og Vy Buss.


Vi har også flere videoer fra Vestfold liggende på en egen side og på YouTube.


www.busspage.net


En hobbyside med

buss som tema


A hobby website, dedicated to buses


Om våre bilder:

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her: BussBilder

Billetter og Rutetabeller:


Her er bilder av billetter og Rutetabeller som brukes eller har vært brukt i Vestfold.


Men ikke bruk denne siden som ruteopplysning, for da kan det fort bli bom. For disse bussrutene er ikke nødvendigvis de som er gyldig i dag.


Concordia Bus Norge:


Her er busser fra Concordia. Det var et selskap som Ing. M O Schöyens Bilcentraler etablerte og ble etter hvert ett heleid selskap av det svenske konsernet Concordia Bus AB som trafikkerer ruter i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapet har i ettertid byttet navn, og heter nå Nobina.


Diverse busser fra forskjellige selskaper:

MT Buss Vestfold:


Her er busser fra MT Buss. De er egentlig ett selskap fra Vestby i Østfold, men deres Vestfoldavdeling har vi valgt å legge ut på vår Vestfold-side. I mars 2008 overtok de Helge Nilsens bilruter i Larvik.


Nettbuss Vestfold & Nettbuss Viken:

Nobina:

Norgesbuss Vestfold:

Paulsen Buss:


Her ligger det bilder av bussene til Paulsen Buss i Horten.


RHF Vestfold:


Her er  busser som vi har møtt i sammenheng med Rutebilhistorisk Forening avdeling Vestfold sine arrangementer. De er en underavdeling av RHF, som har som formål å ta vare på historiske busser og bussrelaterte ting.


RHF landsmøte og veteranbusstreff 2005 i Tønsberg:

Ing. M. O. Schöyens Bilcentraler:


Her er busser som tilhører Schöyen i Vestfold. Selskapet gikk en tid under navnet Concordia Bus, men er nå kjent som Nobina.


Tide Buss Vestfold:


Siden 1. juli 2014 har Tide Buss Vestfold kjørt på rutene i Larvik, Lardal, Sandefjord og Horten - samt gjennomgangsruta 01 fra Stavern til Horten.


Vi besøkte dem i Horten dagen før de startet, og tok noen bilder. Så bildene tatt i Horten er av busser som  aldri hadde hatt betalende passasjerer om bord da bildene ble tatt.


TIMEkspressen:


Her er bilder av busser som tilhører TIMEkspressen i Vestfold, som eies av Nettbuss. Dette gjelder busser både for rute 8: Tjøme - Oslo og rute 14: Stavern - Oslo.


Rute 14 er senere overført til Nettbuss Express, mens rute 8 er overført til Bus4You.


UniBuss Vestfold:

På jobb for UniBuss:


Her er noen bilder fra egen arbeidsdag på jobb for UniBuss Vestfold. Etter mange års fravær fra bussrattet, begynte jeg som har denne nettsiden igjen å kjøre litt buss - nå for UniBuss Vestfold. Første arbeidsdag var 20. august 2012, og her er noen bilder fra egen arbeidsdag.


Bilde 18-09-B-001 er av den aller første bussen jeg kjørte på oppdrag for UniBuss, da de trengte ekstra folk til turkjøring mens jeg gikk på 5-dagers oppstartskurs. Mens bilde 18-09-B-002 er den bussen jeg hadde på første ordinære arbeidsdag.


Bussbrann hos UniBuss på Borgeskogen:


UniBuss opplevde storbrann ved stasjoneringsstedet på Borgeskogen, natt til tirsdag 30. september 2014. Det har vist seg i ettertid at brannen ikke var påsatt, men at det har begynt å brenne i en av bussene på grunn av tekniske problemer - muligens varme bremser - og spredd seg til de andre.


Det var totalt 13 busser som brant opp - 2 av dem var Volvo og resten var Solaris Urbino. Til sammen gikk verdier for 26 - 30 millioner tapt i brannen.