Vestfold

Det er Vestfold kollektivtrafikk som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Vestfold fylke. De bruker anbud aktivt, og det har vært flere forskjellige selskaper som har driftet rutenettet for dem i fylket.


 

I Vestfold har det vært mange forskjellige selskaper i trafikk. For å nevne noen: Rutebilene Farmand, Øybuss, Norgesbuss Vestfold, Nettbuss Vestfold, Nettbuss Viken, Schöyens Bilcentraler, Concordia, Linjebuss, UniBuss, TIMEkspressen, Ludvig Paulsen og Helge Nilsens Bilruter, Tide, Paulsen Buss og Vy Buss.


Vi har også flere videoer fra Vestfold liggende på en egen side og på YouTube.


www.busspage.net


En hobbyside med

buss som tema


A hobby website, dedicated to buses


Om våre bilder:

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her: BussBilder

Billetter og Rutetabeller:


Her er bilder av billetter og Rutetabeller som brukes eller har vært brukt i Vestfold.


Men ikke bruk denne siden som ruteopplysning, for da kan det fort bli bom. For disse bussrutene er ikke nødvendigvis de som er gyldig i dag.


Concordia Bus Norge:


Her er busser fra Concordia. Det var et selskap som Ing. M O Schöyens Bilcentraler etablerte og ble etter hvert ett heleid selskap av det svenske konsernet Concordia Bus AB som trafikkerer ruter i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapet har i ettertid byttet navn, og heter nå Nobina.


Diverse busser fra forskjellige selskaper:


Her er busser fra flere forskjellige busselskaper fra Vestfold. Vi har også lagt ut busser som vi ikke vet hvilket selskap de tilhører, men som vi har møtt i Vestfold.


MT Buss Vestfold:


Her er busser fra MT Buss. De er egentlig ett selskap fra Vestby i Østfold, men deres Vestfoldavdeling har vi valgt å legge ut på vår Vestfold-side. I mars 2008 overtok de Helge Nilsens bilruter i Larvik.


Motorsport:


Mange som driver med motorsport har egne busser for å kommer seg rundt med bilen sin, og her er bilder av noen slike busser som vi har møtt i Vestfold.


Nettbuss Vestfold & Nettbuss Viken:


Her er bilder av Nettbuss sine busser i Vestfold. Siden Nettbuss Viken er slått sammen med Nettbuss Vestfold, bruker vi bare benevnelsen Nettbuss Vestfold. Nettbuss Viken var opprinnelig Norgesbuss Vestfold. Busser fra TIMEkspressen finner dere lenger ned på siden.


Nobina:


Her er noen av bussene som Nobina hadde i Vestfold.


Norgesbuss Vestfold:


Her er av busser som tilhørte Norgesbuss Vestfold. De ble overtatt av Nettbuss i 2004, og avdelingen ble gitt navnet Nettbuss Viken, som senere ble overdratt til Nettbuss Vestfold.


Paulsen Buss:


Her ligger det bilder av bussene til Paulsen Buss i Horten.


RHF Vestfold:


Her er  busser som vi har møtt i sammenheng med Rutebilhistorisk Forening Vestfold sine arrangementer. De er en underavdeling av RHF, som har som formål å ta vare på historiske busser og bussrelaterte ting.


RHF landsmøte og veteranbusstreff 2005 i Tønsberg:


I mai 2005 arrangerte Rutebilhistorisk Forening sitt landsmøte og veteranbusstreff på Jarlsberg Travbane i Tønsberg. BussPage var tilstede og tok disse bildene fra treffet:


Ing. M. O. Schöyens Bilcentraler:


Her er busser som tilhører Schöyen i Vestfold. Selskapet gikk en tid under navnet Concordia Bus, men er nå kjent som Nobina.


Tide Buss Vestfold:


Siden 1. juli 2014 har Tide Buss Vestfold kjørt på rutene i Larvik, Lardal, Sandefjord og Horten - samt gjennomgangsruta 01 fra Stavern til Horten.


Vi besøkte dem i Horten dagen før de startet, og tok noen bilder. Så bildene tatt i Horten er av busser som  aldri hadde hatt betalende passasjerer om bord da bildene ble tatt.


TIMEkspressen:


Her er bilder av busser som tilhører TIMEkspressen i Vestfold, som eies av Nettbuss. Dette gjelder busser både for rute 8: Tjøme - Oslo og rute 14: Stavern - Oslo.


Rute 14 er senere overført til Nettbuss Express, mens rute 8 er overført til Bus4You.


UniBuss Vestfold:


Her er mange av UniBuss Vestfold sine busser.