Meny -

Norske oppdragsgivere:

Kollektivtrafikken i Norge er det den enkelte fylkeskommunen som har ansvaret for. De fleste fylkeskommunene har opprettet egne selskaper som står for denne driften, og på denne siden finner du link til bilder til disse selskapene, som da er å regne som busselskapenes oppdragsgivere.


Som regel fordeler disse oppdragsgiverne ved hjelp av anbud hvilke busselskaper som skal kjøre i det fylket de har ansvaret for - en plattform som er et krav fra EU til alle deres medlemsland og EØS-medlemmer.


Vi vil etter hvert sortere dem områdevis

- men inntil da finner dere de her:

www.busspage.net


En hobbyside med

buss som tema


A hobby website, dedicated to buses


Om våre bilder:

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her: BussBilder

www.busspage.net - En hobbyside med buss som tema - A hobby website, dedicated to buses