Meny -

Norske oppdragsgivere:

Kollektivtrafikken i Norge er det den enkelte fylkeskommunen som har ansvaret for. De fleste fylkeskommunene har opprettet egne selskaper som står for denne driften, og på denne siden finner du bilder som er tilknyttet disse selskapene, som da er å regne som busselskapenes oppdragsgivere.


Som regel fordeler disse oppdragsgiverne ved hjelp av anbud hvilke busselskaper som skal kjøre i det fylket de har ansvaret for.


www.busspage.net


En hobbyside med

buss som tema


A hobby website, dedicated to buses


Om våre bilder:

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her: BussBilder

Buskerud


I Buskerud var det en stund Vestviken kollektivtrafikk som tok seg av kollektiv-trafikken. Men fra 1. juli 2010 ble det Brakar som overtok oppgaven.


Hordaland


Det er Skyss som hadde kollektivtrafikken i Hordaland.


Nordland


Nordland Fylkeskommune har selv ansvaret for kollektivtrafikken i Nordland.


Vestfold


I Vestfold var det Vestfold kollektivtrafikk (VKT) som hadde ansvaret for kollektivtrafikken. Så ble det bestemt at de også skulle få Buskerud og Telemark, og da byttet selskapet navn til Vestviken Kollektivtrafikk (VKT). Buskerud og Telemark trakk seg ut av dette samarbeidet senere.


Da Vestfold og Telemark fylker ble slått sammen til ett i 2020, ble det Seksjon Kollektiv og Mobilitet VTFK som overtok ansvaret - men enn så lenge er det Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) som har ansvaret for Vestfold-delen.