Meny -

Videoer fra Vestfold -

Skoleruter som kjøres på oppdrag for VKT:

Besøk også vår YouTube kanal.

Her er det flere videoer fra skolebussruter som kjøres på oppdrag for VKT. Noen av disse skolerutene er også å finne i VKT sine rutehefter med eget rutenummer - og det finner dere i teksten under videoen hva de numrene er.


Flere av skolerutene har fått nytt nummer og / eller ny avgangstid. Så langt vi har oversikt over det, finnes den informasjonen i teksten ved videoen. God tur rundt med BussPage i Vestfold.


20 videoer på nettsiden.www.busspage.net


En hobbyside med

buss som tema


A hobby website, dedicated to buses


Om våre bilder:

Hvis du finner noen bilder her som du gjerne vil ha i full kvalitet, så send oss en e-post her: BussBilder

Skolerute 1509:

07.45: Svinevoll - Revetal ungdomsskole

1509: Svinevoll - Revetal ungdomsskole.

22. september 2016, kl. 07.45.


Turen starter på Svinevoll og langs Fv 35 til Barkost. Derfra kjører den ned til Holtung, rundt Fon og  deretter opp til Kirkevoll. Ned til Svinevoll igjen og så til Revetal ungdomsskole.


Skolerute 1510:

07.45: Andebu - Re VGS

1510: Andebu - Re VGS, Bergsåsen.

22. september 2016, kl. 07.05.


Fra Andebu sentrum går turen ned til Gravdal og derfra opp til Heimdal. Så krysser den over til Revetal og Re VGS.


Skolerute 1523:

14.35: Røråstoppen skole - Høyjord kirke

1523: Røråstoppen skole - Høyjord kirke.

22. september 2016, kl. 14.35.


Ruten har en lang og kronglete vei fram - for den går først til Linnestad og over til Ramnes skole, for så å fortsette til Høyjord. Derfra videre til Vivestad og så snur den på Lønnskollen og tilbake til Vivestad igjen og deretter gjennom Bjørndalen til Høyjord.


Skolerute 1569 - Rute 124:

07.44: Lønnskollen - Andebu

1569: Lønnskollen - Andebu.

26. september 2016, kl. 07.44.


Skoleruten starter ved Lønnskollen og ned til Vivestad. Der fortsetter den gjennom Bjørndalen og videre rundt Skjelland. Den har med elever både til Høyjord skole og Andebu skole.


Skolerute 1749: - (Fått nytt nr.: Skolerute 1904)

12.40: Botne skole - Kronlia

1749: Botne skole - Kronlia.

23. august 2013, kl. 12.40.


Skolerute 1749 går fra Botne skole via Bringakerveien til Hillestad. Der går den til Kronlia og bort til Strand snuplass og snur. Så tilbake til Kronlia og ned Fv 35 til Barkost. Tar deretter av til Gjøgri og tilbake til Kronlia.


Høsten 2014 ble rutenummeret byttet til 1904.


Skolerute 1758: - (Har fått nytt nr.: Linje 43)

07.40: Eidsfoss - Hof

1758: Eidsfoss - Hof.

27. mai 2014, kl. 07.40.


Skolerute 1758 startet i Eidsfoss og gikk mot Vassbotn langs Bergsveien og til Rød. Derfra fortsetter den Herstadveien til Fv 319 ved Herstad og så bort til Fv 35 og innom Hof skole før den endte i Hof sentrum.


Den sto også i VKTs rutehefte under linje 43, som den senere har blitt erstattet med.


Skolerute 1759: - (Har fått nytt nr. Linje 44)

07.45: Mossåsen - Hof skole

1759: Mossåsen - Hof skole.

24. februar 2014, kl. 07.45.


Skolerute 1759 gikk fra Mossåsen ned til Kleppan. Der tok den over til Gran og til Lønnskollen, der den snudde. Derfra gikk den videre mot Dokka og Haslestad og ned til Hof og avsluttet turen på Hof skole.


Den sto i VKTs rutehefte under linje 44, som den etter sommeren 2014 ble erstattet med.


Skolerute 1761: - (Fått nytt nr.: Skolerute 1961)

08.10: Sundbyfoss Bru - Hof skole

1761: Sundbyfoss bru - Hof skole.

27. mai 2014, kl. 08.10.


Skolerute 1761 gikk fra Hof langs Fv 35 til Sundbyfoss. Der tok den av på Fv. 32 til Dokka og så ned Haslestadlinna til Hof skole.


Høsten 2014 byttet den nummer til 1961.


Skolerute 1767: - (Har fått nytt nr.: Linje 43)

12.42: Hof - Eidsfoss - Hof

1767: Hof - Eidsfoss - Thorud - Eidsfoss - Hof.

14. mars 2014, kl. 12.42.


Skolerute 1767 startet i Hof sentrum og gikk innom Hof skole på vei til Thorud ovenfor Eidsfoss. Den gikk også i rute tilbake til Hof.


Den sto i VKTs rutehefte som Linje 43, som den etter sommeren 2014 ble erstattet med.


Skolerute 1768: - (Har fått nytt nr.: Linje 44)

14.20: Hof skole - Hof

1768: Hof skole - Mossåsen - Lønnskollen - Hof.

14. mars 2014, kl. 14.20.


Skolerute 1768 gikk fra Hof skole  til Mossåsen via Sundbyfoss. På Mossåsen snudde den og gikk ned til Kleppan og videre over til Gran og deretter til Lønnskollen. Der snudde den igjen og gikk tilbake til Dokka via Grenneslinna før den kjørte ned Haslestadlinna til Hof.


Den sto i VKTs rutehefte som Linje 44, som den etter sommeren 2014 ble erstattet med.


Skolerute 1770: - (Har fått nytt nr.: Linje 44)

16.10: Hof - Hvittingfoss

1770: Hof - Hvittingfoss.

27. mai 2014, kl. 16.10.


Skolerute 1770 gikk opp Haslestadlinne til Fv. 32 som den fulgte videre til Hvittingfoss.


Den sto i VKTs rutehefte under Linje 44, som den ble erstattet med høsten 2014 - da den også fikk ny avgangstid fra Hof.


Skolerute 1771: - (Fått nytt nr.: Linje 44)

15.20: Hof - Hvittingfoss - Hof

1771: Hof - Hvittingfoss - Hof.

5. mai 2014, kl. 15.20.


Skolerute 1771 gikk fra Hof opp Haslestadlinna til Hvittingfoss der den snudde og tilbake til Kleppan og over til Gran og opp til Haslestadlinna via Grenneslinna og ned til Hof igjen.


Den sto også i VKTs rutehefte som Linje 44, som den høsten 2014 ble erstattet med.


Skolerute 1772: - (Fått nytt nr.: Skolerute 1927)

14.10: Gjøklep ungdomsskole - Eplerød

1772: Gjøklep ungdomsskole - Eplerød.

11. april 2014, kl. 14.10.


Skolerute 1772 starter ved Gjøklep ungdoms-skole og følger Hvittingfossveien direkte til Sletten. Der snur den og kjører tilbake til Botne skole. Derfra kjører den tilbake til Sletten og videre til Hillestad og over Odderudveien til Eplerød.


Høsten 2014 fikk den rutenummer: 1927.


Skolerute 1774: - (Fått nytt nr.: Skolerute 1929)

07.25: Kronlia - Gjøklep ungdomsskole

1774: Kronlia - Gjøklep ungdomsskole.

4. mars 2014, kl. 07.25.


Skolerute 1774 går fra Kronlia ned Fv 35 til Barkost. Der tar den av inn mot Gjøgri og fortsetter tilbake til Kronlia, hvor den kjører opp til Strand snuplass. Den snur der, ned til Kronlia og opp til Hillestad og til Botne skole via Bringakerveien. Fra Botne skole går den videre til Gjøklep ungdomsskole og Holmestrand videregående skole via Fossfeltet.


Høsten 2014 fikk den rutenummer 1929.


Skolerute 1791: - (Fått nytt nr.: Skolerute 1946)

14.40: Re videregående - Holmestrand

1791: Re videregående - Holmestrand.

10. april 2014, kl. 14.40.


Skolerute 1791 gikk fra Re videregående og innom Revetal ungdomsskole. Derfra videre opp til Svinevoll der den tok av til Kirkevoll. Fra Kirkevoll gikk turen bortover Gjelstadveien til Strange. Fra Strange fulgte den Holtungveien til Ryk, og derfra opp Løvalddalen til Gullhaug. Fra Gullhaug gikk turen innom Fossfeltet og bort til Kleiverud før den gikk rundt Ramberg og opp til Borgenveien og ned til Holmestrand jernbane-stasjon via Hvittingfossveien.


Høsten 2014 fikk den ny avgangstid kl. 14.45 og ble til Skolerute 1946.


Skolerute 1792: - (Fått nytt nr.: Skolerute 1947)

13.25: Botne skole - Eplerød

1792: Botne skole - Eplerød.

29. oktober 2013, kl. 13.25.


Skolerute 1792 går fra Botne skole til Hillestad via Hvittingfossveien og over til Eplerød.


Høsten 2014 ble rutenummeret byttet til 1947.


Skolerute 1795: - (Fått nytt nr.: Skolerute 1950)

14.20: Hof skole - Kronlia

1795: Hof skole - Kronlia.

29. oktober 2013, kl. 14.20.


Skolerute 1795 starter ved Hof skole og går via Hof og Haslestadlinna til Dokka. Derfra følger den Fv 32 til Sundbyfoss før den fortsetter til Kronlia.


Høsten 2014 endret den rutenummer til 1950.


Skolerute 1798: - (Fått nytt nr.: Skolerute 1953)

13.25: Botne skole - Gjøklep ungdomsskole

1798: Botne skole - Gjøklep ungdomsskole.

7. januar 2014, kl. 13.25.


Skolerute 1798 startet ved Botne skole på Gullhaug i Holmestrand. Den kjørte ned Gurannveien og videre gjennom Løvalddalen til Ryk. Der fulgte den Fv. 314 til Kornto, og kjørte opp Korsgårdsveien til Bekk, for så å følge Kirkeveien til Gjøklep ungdomsskole og Holmestrand VGS.


Høsten 2014 endret den nummer til 1953.


1798: Botne skole - Gjøklep ungdomsskole.

11. april 2014, kl. 13.25.


Vi har enda en runde med Skolerute 1798 på film. Det er sammen traseen som den ovenfor, men denne gangen ble det ekstra trangt i Løvalddalen.


Skolerute 1903:

07.40: Hengsrød - Røråstoppen skole

1903: Hengsrød - Røråstoppen skole.

19. september 2016, kl. 07.40.


Skolerute 1903 starter ved Hengsrød og så til Sørby, deretter mot Meskumski til Hauan. Så til Grette og Åsenden og tilbake til Meskumski. Deretter til Aven og til Sørby videre til Kirkevoll skole. Så avsluttes turen ved å kjøre til Røråstoppen skole via Skinnane, Fossan og Revetal ungdomsskole.